Συνεργάτες

Η επιστημονική μας ομάδα, απαρτίζεται από θεραπευτές που εντάσσονται στις επιστήμες  της Λογοθεραπείας, της Εργοθεραπείας, της Ψυχολογίας, της εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί). Στην ομάδα μας εντάσσονται επίσης και εξωτερικοί συνεργάτες, όπως παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι, παιδοψυχίατροι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί.