Υπηρεσίες

Πρώιμη Παρέμβαση

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Λογοθεραπεία

Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Εργοθεραπεία

Εξωτερικές Δραστηριότητες Αυτόνομης Διαβίωσης
Συμβουλευτική Γονέων
Ομάδες Εφήβων

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Παράλληλη Στήριξη

Μαθησιακές Δυσκολίες
Ατομική Ψυχοθεραπεία

Δημιουργική Απασχόληση
Αξιολόγηση – Διάγνωση

Play therapy

Ειδική Μουσική Αγωγή
Μουσικοκινητική Αγωγή

Επικοινωνήστε μαζί μας!