Αρχική

coollogo_com-205522401σ

Διεπιστημονικό Κέντρο Ειδικής Αγωγής

LEARNING CAN BE EASY, FAST AND FUN

Το «Be Genius» έχει ως στόχο τη σωστή αξιολόγηση και αποκατάσταση  αναπτυξιακών δυσκολιών παιδιών 2 μέχρι 18 ετών (μαθησιακές δυσκολίες,  θεραπευτική παρέμβαση σε προβλήματα ομιλίας, λόγου και γραφής, ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και συμβουλευτική οικογένειας, ψυχοκινητική καθυστέρηση, αυτισμός, συναισθηματικές δυσκολίες, εργοθεραπεία)”. 

Επιπλέον, στο Be Genius λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες για στήριξη στα σχολικά μαθήματα, παρέχουμε μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας είτε σε ομάδα είτε ατομικά.

Το Κέντρο μας πλαισιώνεται από μια πλήρως εκπαιδευμένη και καταρτισμένη διεπιστημονική ομάδα, αυστηρά επιλεγμένων ειδικών θεραπευτών, η οποία απαρτίζεται από: ΩΡΛ, Παιδοψυχίατρο, Παιδοψυχολόγο, Ψυχολόγο, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού κα.